Op de fiets …
                              
15e Editie
 
            
… of met de auto


De zendingscommissies op de Bevelanden zijn weer met de voorbereidingen gestart voor het organiseren van de 15de Zendingsfietsdag op:

 

D.V. Woensdag 8 augustus 2018

 

Deze dag is bedoeld voor iedereen die op dat moment in Zeeland verblijft, ook onder de vakantiegangers maken wij reclame voor deze fietsdag. Naast het ontmoeten van (zendings-) vrienden, worden er op deze dag nog activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op de zendingsopdracht van de ZGG en op enkele vormen van ontspanning, zoals de jaarlijkse fiets- en autoroutes door de Zak van Zuid-Beveland. De totale opbrengst van deze dag bestaande uit sponsorgeld, inschrijfgeld van de deelnemers en de ontvangsten uit de catering is bestemd voor de uitvoering van het zendingswerk dat de ZGG wereldwijd verricht, op de locatie Baarland is een MIVA toilet aanwezig.

Voor dit jaar zijn de startplaatsen vastgelegd bij:

 v  Fruitteeltbedrijf van V.o.f. Gebr. Van Damme, Zuidweg 23, 4443 AA, Nisse

v  Maatschap Elenbaas; Hellenburgstraat 2; 4435 AA Baarland

 

    Koffie en bolussen staan klaar!U bent van harte welkom!


 
Wat zijn de afstanden?

Bij het samenstellen van de routes wordt er gekozen voor een opzet die het mogelijk maakt om diverse afstanden te fietsen.
Fanatieke fietsers kunnen deze uitbreiden door de routes aan elkaar te knopen, er ontstaat zo een complete route waar men een aantal uurtjes mee kan vullen.